15 fødevarehotspots udpeget langs med vestkysten

Unikke råvarer, spændende fødevareproduktion og gastronomi på højt niveau er nogle af de vigtigste fortrin, som byer og områder langs Danmarks vestkyst har til fælles. Men de interessante tilbud kan blive endnu mere synlige for danske og udenlandske turister. Derfor sætter Partnerskab for Vestkystturisme i samarbejde med lokale aktører spot på 15 unikke fødevarehotspots langs Vestkysten.

Vestkysten er fuld af gode fødevareoplevelser og har en lang tradition for produktion af fødevarer. Mange produkter og oplevelser er helt unikke og drives af ildsjæle, der brænder for formidlingen af den lokale fødevarekultur. Desværre får de ikke altid den opmærksomhed, som de fortjener.

Derfor har Partnerskab for Vestkystturisme, som en del af projektet Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser, udpeget 15 fødevarehotspots langs Vestkysten. Her skal der i samarbejde med lokale partnere sættes ind med en skræddersyet indsats.

”Vi har defineret et hotspot som et område med en bestemt fødevarekultur, som vi vurderer har et stort turismemæssigt potentiale,” forklarer Claudia Rota Andersen, sekretariatschef for Partnerskab for Vestkystturisme, og fortsætter:

Vestkysten er fyldt med gode fødevareoplevelser, fx kan man flere steder langs Vestkysten plukke østers. Men oplevelserne skal synliggøres endnu mere, og derfor er 15 fødevarehotspots langs Vestkysten udpeget.

Vestkysten er fyldt med gode fødevareoplevelser, fx kan man flere steder langs Vestkysten plukke østers. Men oplevelserne skal synliggøres endnu mere, og derfor er 15 fødevarehotspots langs Vestkysten udpeget.

”I projektet vil vi samle de lokale traditioner og unikke madoplevelser i hvert hotspot i en fælles fødevarefortælling for hele Vestkysten. Det kan for eksempel være historierne bag tørrede dabs fra Hvide Sande, Vesterhavsost fra Bovbjerg Klint eller østers fra Vadehavet. Vi vil grave de gode historier frem, som vi mener er interessante for et globalt publikum, og som kan være med til at sætte Vestkysten på verdenskortet for smagsoplevelser i høj klasse. Og her tager vi blandt andet udgangspunkt i de 15 hotspots.”

Som en del af projektet skal de 15 udvalgte steder gennemføre et udviklingsforløb for at få større indsigt i, hvilke fødevarehistorier de hver især rummer. Derudover kan der blive mulighed for individuelle forløb for at forbedre kvaliteten af madoplevelsen for turisterne. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med lokale og regionale fødevarenetværk.

Fødevareinitiativet rammer ned i en turismetendens, hvor gastronomi og spiseoplevelser er i høj kurs, og hvor både danskere, tyskere og nordmænd gerne rejser for at se og smage lokale fødevarer og retter.

Udover de initiativer, der igangsættes lokalt med lokale kræfter, skal et konkret resultat af projektet også være, at der produceres fælles, professionelt markedsføringsmateriale i form af tekst, billeder og film, som skal være frit tilgængeligt for enhver, der ønsker at bruge det til markedsføring af fødevareoplevelser langs Vestkysten. Derudover gennemfører projektet en indsats for at bearbejde den globale presse.

Læs mere om projektet og de 15 hotspots

Fakta om Vestkystens kultur- og fødevareroplevelser

  • De 15 hotspots er: Skagen, Løkken, Hirtshals, Jammerbugten, Hanstholm, Thyborøn, Bovbjerg Klint, Thorsminde, Hvide Sande, Skjern Enge, Varde Å Dal, Henne/Blåvand, Fanø/Esbjerg, Ribe/Mandø og Tøndermarsken/Højer
  • Projektet finansieres af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Det samlede budget er på 1,6 mio. kr.