Brændeovnen: Det gode liv med ilden

Når brændeovnen bringer ekstra hygge til familien.

Ilden i dit hjem

Brændeovnen er effektiv ”nærvarme” – også hvis gulvvarmen virker lidt langsomt. Hyggen får du oveni. Og hyggen forstærkes af bevidstheden om, at brændefyring er klimavenlig, CO2-neutral varme. Brændefyring er også vedvarende energi, fordi vi planter meget mere skov, end vi bruger i vores del af verden. Med en moderne brændeovn kan du nyde den naturlige varme med den allerbedste samvittighed.

Den moderne brændeovn

Der kommer røg ud af skorstenen, når du tænder op i din brændeovn. Sådan er det. Men de danske brændeovns-producenter har virkelig taget ansvar i miljødebatten og har brugt meget store ressourcer på at udvikle brændeovne med en renere forbrænding. Miljømæssigt er de i dag førende på verdensplan. Selvom de danske miljøregler er blandt Europas strengeste, lever samtlige danske brændeovne uden besvær op til emissions-kravene.

“Fyr med god samvittighed”

Miljødebatten i Danmark er til tider skinger.

Men den savner også proportioner og ’glemmer’ følgende facts:

 

Brændefyring er en CO2-neutral, vedvarende energikilde.

Moderne brændeovne udskifter luften i boligen ved at trække frisk luft ind udefra. Det reducerer risiko for husstøvmider og skimmelsvamp.

Moderne brændeovne har en markant renere forbrænding end gamle ovne. Partikelemissionen fra en ny brændeovn ligger pænt under lovens krav.

Cirka 80% af luftforureningen kommer fra udlandet. Brændefyring kan kun tilskrives 3-5% af partiklerne i luften i Danmark.

Udskiftning af gamle brændeovne er en del af årsagen til, at luften i Danmark bliver stadigt renere. Faktisk har luften i Danmark ikke været renere i de seneste 30 år*.

Trafikken står for en langt større forurening end hidtil antaget. De farlige NoX’er fra bilernes udstødning regnes ikke ind i opgørelsen over konsekvenserne af luftforureningen.

*Kilde: DCE, Danish Air Quality Monotoring Programme 2017