Det digitale medieforbrug er igen stigende…

– De nye tal om danskernes medieforbrug viser tydeligt, at danskerne i stadigt højere grad omfavner de muligheder, de digitale tjenester tilbyder, lyder det fra kulturminister Mette Bock.

Danskernes mediebrug er under massiv forandring i takt med, at nye medier vokser frem, og nye medievaner opstår. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk hold og i forbindelse med den kommende medieaftale får etableret nogle ambitiøse rammer, der sikrer, at danskerne også i fremtiden har adgang til et mangfoldigt og godt udbud af dansk kvalitetsindhold på forskellige medieplatforme.

 

Den årlige rapportering om danskernes brug af medier viser en række udviklingstendenser. Eksempelvis viser rapporten, at trykte dagblade overordnet set falder i læsertal, dog ser man blandt fire større regionale dagblade (Nordjyske Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Horsens Folkeblad) en fremgang i læsertal fra 2016 til 2017. 

 Udpluk fra rapporteringen:

 I 2017 så danskerne i gennemsnit traditionelt fjernsyn i 2 timer og 30 minutter dagligt. Forskellene mellem de yngre og de ældres tv-forbrug er fortsat markant. Eksempelvis så de 12 til 18-årige tv i 46 minutter om dagen, mens de 71-årige og derover så tv i 284 minutter.

Radiolytningen er faldet fra 1 time og 56 minutter dagligt i 2016 til 1 time og 51 minutter i 2017. I modsætning til 2016, hvor kun lyttetiden til et mindre antal kanaler faldt, er faldet i lyttetiden i 2017 fordelt over størstedelen af kanalerne.

Over halvdelen af danskerne (54 procent) har i 2017 streamet audiovisuelt indhold mindst én gang om ugen. Forskellen mellem de yngre og de ældre er imidlertid fortsat stor.

Smartphonen er det mest benyttede apparat, når danskerne skal på internettet både generelt og uden for hjemmet. I 2017 benyttede 83 procent af danskerne smartphone til at gå på internettet, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2011. I 2017 bruger markant flere ældre nu også smartphonen til dette formål.

Annoncemarkedet er fortsat i vækst og voksede fra 2016 til 2017 med 127 millioner kroner til i alt 13.447 millioner kroner. Udviklingen er fortsat kendetegnet ved store forskydninger mellem de forskellige mediegrupper: Særligt annonceomsætningen på internettet vokser (+558 millioner kroner i 2017), mens annonceomsætningen for trykte medier falder (-375 millioner kroner)