PODCAST/VIDEO – Storkeparret har indtaget Sønderjylland

02-04-2019 – Ingen sommer uden storke i rederne. Det kunne man opleve i mange år i det sønderjyske. Rudbøl, Bolderslev, Uge og andre steder var sikre på at få besøg af de langbenede fugle når datoen nåede starten af april måned hvert år.

I de senere år har man skullet meget længere sydpå for at være sikker på at se storke i rederne. Omkring 60 kilometer syd for den dansk/tyske grænse er der mange storke. Her er man allerede nu i gang i mange storkereder.

I det sønderjyske ankom først hun-storken og så dagen efter kom han-storken. Storkeparret har fået navnene Annika og Tommy. Der er lidt svensk over navnene. Med god grund idet Annika skulle være en stork, der stammer fra Sverige. Han-storken Benny er ringmærket og stammer fra Schleswig-Holsten i Tyskland. Den har nummeret 6X890 på et sort plast-mærke på det ene ben. Der har i mange år været diskussion om ringmærkningen af storke. Specielt i Danmark pga. det meget lille antal unger, der kommer til verden her. Rent statistisk giver det ikke nogen resultater at ringmærke så få fugle, lyder det fra videnskaben.

02-04-2019 – I Sønderjylland blev han-storken modtaget af en begejstret hun-stork mandag den 1. april sent på eftermiddagen. Og den måtte da også hvile adskillige gange i storkereden. Begge storkene blev fodret, og der stod en spand vand klar til dem på marken under reden. Storkene fodres med ganske små ørreder fra et dambrug. De opbevares frosne i en fryser. De små ørreder har den fordel, at storkeungerne nærmest fra første dag kan sluge dem. Og sammen med de regnorm og insekter som storke-forældrene selv jagter, får de en særdeles god og varieret kost på den måde. Når der er sultne unger i rederne, så fodres der flere kilo småfisk om dagen.

Lige nu forventes det at der er unger i storkereden midt i maj måned 2019.

Fotos/videoclip – kontakt natur@mitropa.dk – tlf. 2124 2696

Erik Egvad Petersen – Jeg er derude..