Rig På Tur – Ud i skoven og samle julepynt…

Hvad må du samle op?

 • Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må indsamles i begrænset omfang og kun til privat brug. Kogler må kun tages fra skovbunden.
 • I private skove må du kun færdes på veje og stier, og det er derfor kun tilladt at indsamle, hvad du kan nå derfra.
 • Du må ikke tage pyntegrønt fra pyntegrøntbevoksninger, heller ikke grønt der ligger spredt på skovbunden eller i vejsiden. Andre steder kan det være lovligt at samle enkeltgrene op – i begrænset omfang til privat brug – men altså ikke hvis de ligger i en pyntegrøntbevoksning.
 • Brænde, sanketræ og andre skovede effekter må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse.
 • Juletræer må aldrig fældes og tages med hjem uden ejerens tilladelse.

Hvor meget må du tage med hjem?

 • Loven siger ikke noget om, hvad “begrænset omfang og kun til privat brug” er.
 • Statsskovene bruger som tommelfingerregel, at man må tage, hvad man kan have i en almindelig plasticpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.
 • Den samme tommelfingerregel anvendes i de private skove.

Hvad må du skære og klippe af?

 • Der må ikke klippes eller skæres grene af nåletræer uden tilladelse, uanset om det er en privat eller en offentlig skov.
 • Du må gerne skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje, men kun i de offentlige skove.
 • Du må ikke herudover tage grene af træer og buske, eller omhugge, opgrave eller oprykke træer og buske eller anden vegetation.

Hvor finder du reglerne?

Reglerne findes i naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til naturen. Få meget mere information om, hvad du kan og må i skoven på Friluftsrådets kampagneside Oplev Mere.