Sjælden sønderjysk kystvilla opnår fredning

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede den mere end 100 år gamle villa ”Haus Lensnack” i Aabenraa i Sønderjylland. Både hus og haveanlæg er fremtrædende og velbevarede eksempler på en herskabelig, sønderjysk villa fra den tyske periode fra 1864 til 1920.

Arkitekt Anton Hubers hovedværk ”Haus Lensnack” bliver nu fredet.

Foto af J.A. Slominski.

Villa ”Haus Lensnack” i Aabenraa i Sønderjylland blev oprindeligt opført for skibsreder Michael Jebsen i 1909-1910 af den tyske arkitekt Anton Huber. Villaen, som er arkitektens hovedværk, er den dag i dag stadig i familiens eje.

Slots- og Kulturstyrelsen har nu besluttet at frede den gamle villa, da den udgør en vigtig del af fortællingen om tysk arkitektur i Danmark.

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger i pressemeddelelsen i dag:

”Med fredningen af ”Haus Lensnack” sikrer vi et sjældent såkaldt Gesamtkunstwerk – et værk, hvor villaens ydre, indre og det omgivende haveanlæg er tænkt som en helhed. ”Haus Lensnack”, som fortsat er ejet af bygherrens familie, er en af de fineste fortællinger vi har fra den tyske periode. Nu sikrer fredningen, at villaen er yderligere beskyttet for eftertiden.”

Villaen kan med
dens jugend-indslag og nybarokke tyngde virke fremmedartet i Danmark, men det er netop kombinationen af originale arkitektoniske kvaliteter og det tilhørende kulturhistoriske perspektiv, der gør ”Haus Lensnack” til en betydelig fredning.

Fællestræk for tysk og dansk bygningsarv

I en treårig periode frem til 2020 har Tyskland og Danmark indgået en aftale om en kulturindsats, der kulminerer med et venskabsår i 2020.

I den forbindelse har det været naturligt for Slots- og Kulturstyrelsen at se nærmere på tysk arkitektur i Sønderjylland, hvor man i mange år har haft fokus på bygningskulturen som historiefortæller.

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen siger:

”De bedste eksempler fra den tyske bygningsarv rummer et potentiale til en mere nuanceret forståelse af tysk og dansk arkitekturs nationale karaktertræk, men også en særlig fornemmelse af de regionale særpræg, der findes i grænselandet. Og når man tænker over det, blev den vestslesvigske byggeskik på mange måder en ledestjerne for den danske bevægelse ”Bedre Byggeskik” i begyndelsen af 1900-tallet.”

Samtidig
med Anton Hubers villaer i begyndelsen af det 20. århundrede skelede internationalt orienterede danske kolleger som for eksempel Carl Brummer i høj grad til udviklingen i tysk villaarkitektur.

Fakta om Anton Huber

Efter krigen i 1864 og frem til 1920 var Sønderjylland på tyske hænder. Det medførte også et tysk præg på regionens arkitektur. Sønderjyllands historie som grænseegn har, som det er tilfældet flere steder i Europa, betydet, at vi med tiden har fået en fælles kulturarv, hvor nabolande ofte tager vare på hinandens kulturarv.

Anton Huber var en moderne, tysk kunstner, arkitekt og medstifter af Deutscher Werkbund (1907), en sammenslutning af arkitekter, designere og politikere, som ønskede at fremme gode materialer og kvalitet i byggeri og design. Den væsentlige målsætning om at integrere det kunstneriske arbejde i masseproduktion og industri kom også til udtryk i andre nye bevægelser, herunder først og fremmest Bauhaus, der blev etableret i 1919.

Slots- og Kulturstyrelsen har tidligere fredet et andet værk af Anton Huber, som i 1910 opførte en villa for Dr. Sievert på Allégade 24 i Tønder. ”Haus Lensnack” er dog Anton Hubers hovedværk, og villaen rummer på alle skalatrin en særegen kombination af tradition og modernitet som repræsentant for den såkaldte reform-stil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: