Slut med licensen som vi kender den i dag

Danskerne skal ikke længere betale medielicens i den form vi kender den i dag
Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag indgået en politisk aftale om at afskaffe medielicensen. Det sker gradvist over 5 år. Fremover skal DR og TV 2-regionernes programvirksomhed mv. finansieres via finansloven. Midlerne til DR reduceres med 20 procent på baggrund af aftalen. Indfasningen af reduktionen sker gradvis over 5 år med start i 2019, hvor den nuværende medieaftale udløber.
Kulturminister Mette Bock siger i en pressemeddelelse i dag:
”Vi har i mange år haft en forældet og urimelig licensmodel i Danmark. Det er der efterhånden bred politisk enighed om på tværs af partierne. Jeg er glad for, at vi nu endelig får lagt modellen i graven, så danskerne i fremtiden slipper for at betale licens – det har jeg arbejdet for gennem mange år.Med den nye aftale bliver midlerne til DR og TV 2-regionerne fremover fastlagt på finansloven. Omlægningen vil få en række positive konsekvenser, bl.a. vil enlige ikke længere skulle betale det samme som familier, og så fjerner vi sortseerproblemerne. Samtidig undgår DR fremover at bruge ressourcer på den besværlige licensopkrævning.I regeringen har vi en ambition om at skabe et mere fokuseret DR. DR skal gentænke sig selv som kulturinstitution. DR skal ikke længere være en bred mastodont, men et smalt fyrtårn. Det vil aftalen bidrage til. Jeg har en forventning om, at DR også i fremtiden vil kunne levere public service indhold af høj kvalitet – det er der brug for. Samtidig skaber vi bedre balance mellem de statsejede medier og det private danske mediemarked.”Regeringen vil inden for en nær fremtid fremlægge sit samlede medieudspil.Fakta om licensafskaffelsen
Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti medfører, at de danske public service-medier fremover vil blive finansieret over skatten. Aftalen indebærer, at den statslige finansiering af DR i fremtiden reduceres med 20 procent. Indfasningen sker gradvis over 5 år med start i 2019, hvor den nuværende medieaftale udløber.Aftaleparterne er enige om, at omlægningen fra licensfinansiering til finanslovfinansiering ikke rokker ved DR’s grundlæggende uafhængighed. De politiske rammer for DR’s virksomhed fastlægges som hidtil via medieaftaler og via en public service-kontrakt. Der ændres heller ikke ved DR’s og TV 2-regionernes nuværende status som selvstændige institutioner i medfør af radio- og fjernsynsloven.

DR: Nødvendigt med omfattende reduktioner

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti om besparelser på 20 procent over 5 år. Det svarer til 4 procent om året og en samlet reduktion på 773 millioner kroner. DRs bestyrelsesformand udtaler:

”Besparelser i denne størrelsesorden vil nødvendiggøre omfattende reduktioner i DRs aktiviteter og væsentlige omprioriteringer. Den fremlagte besparelse er dobbelt så stor, som de besparelser på 2 procent årligt, der pålægges andre kulturinstitutioner i disse år. Det vil få konsekvenser i en tid, hvor uafhængig, national journalistik er under pres fra internationale medier baseret på andre hensyn end uafhængig public service,“ siger Michael Christiansen.

Det er afgørende, at de kommende medieforligsforhandlinger giver størst mulig handlefrihed. DRs ledelse skal kunne gennemføre besparelser med størst mulig respekt for DRs formål – at levere bedst mulig public service til hele den danske befolkning

Aftalen beskæftiger sig alene med den økonomiske ramme for DR. Indholdet af den opgave, DR skal løse, vil først blive endeligt afklaret med det kommende medieforlig. Dette forventes at blive forhandlet på plads i foråret 2018. Michael Christiansen siger:

”Regeringen vil i den kommende tid invitere de øvrige partier til medieforhandlinger, og DR vil som altid bidrage med analyser og oplysninger i de kommende forhandlinger. Det er afgørende, at de kommende medieforligsforhandlinger giver størst mulig handlefrihed. DRs ledelse skal kunne gennemføre besparelser med størst mulig respekt for DRs formål – at levere bedst mulig public service til hele den danske befolkning.”

 Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indebærer, at licensen erstattes med skattefinansiering. Om det udtaler Michael Christiansen:

 ”DR har, som vi tidligere har givet udtryk for, stor forståelse for denne beslutning. Det er samtidig af største vigtighed, at fremtidige forhandlinger om DRs budgetter sker med respekt for armslængde mellem medier og politikere.”

 

Afsluttende udtaler DRs bestyrelsesformand:

 ”DRs ledelse påtager sig naturligvis opgaven med at tilpasse DR til de rammer, der besluttes politisk. Den politiske aftale omfatter en økonomisk ramme og en ny model for finansieringen, men DR afventer et medieforlig, før der kan siges noget konkret om, hvordan besparelser skal gennemføres. Forhåbentlig kan der hurtigt opnås politisk enighed, så DR får mulighed for lave en plan, der afspejler nye politisk fastsatte rammebetingelser,” siger Michael Christiansen.