Tag på fisketur midt i København

Man skal forvente, at andre gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at fiske i søerne. Men søndag den 25. marts afholder Fiskeringen sin Streetfishing Cup 2018 i den nordlige del af Sct. Jørgens Sø og den sydlige del af Sortedam Sø midt i København. Arrangementet afholdes fra kl. 10.00 til 14.00.

Man skal forvente at få både gedder og aborrer på krogen. Alle fisk skal genudsættes. Og, måske burde det lige nævnes, man skal passe på med at svinge for meget med fiskestangen. Man risikerer at få en cyklist på krogen.

 

Regelsættet er følgende:

Der må IKKE fiskes fra Dronning Louises bro og Fredens bro.

Max. 150 deltagere.

Tilmelding i Sport Dres, fra torsdag d. 8 marts.

Kun fiskeri med kunstagn. 100 % catch & release.

Præmier til de 3 største gedder og største aborre (længde)

Deltagerpris senior 100 kr. – Junior 50 kr.

Konkurrencen er arrangeret af Fiskeringen og Sport Dres.

Deltagerbevis og registrering fra kl. 9.30 ved dommerbordet, som ligger i den sydlige ende (bunden) af den nordlige Sct. Jørgen Sø (på “Svineryggen” ved Kampmannsgade/Vester Søgade krydset).

Der vil være frit fiskeri og udlån af grej på Svineryggen i den sydlige ende af nordlige del af Sct. Jørgen sø, på strækket langs Kampmannsgade.

Reglerne for Fiskeringens Streetfishing Cup.

1/ Der må fiskes i Sct. Jørgen søerne, nordlige del og Sortedam søen, sydlige del. Der må IKKE fiskes fra Dronning Louises bro og Fredens Bro.

2/ Mødested: FR – pavillon opstillet på søstien (“Svineryggen”) i bunden af Sct. Jørgen sø, det nordlige bassin, ved krydset Kampmannsgade, Vester Søgade, senest kl. 9.30.

3/ Der fiskes fra kl. 10.00 til 14.00. Indvejning fra kl. 14 – 14.40 ved FR – pavillon. Præmieuddeling kl. 14.45 ved FR – pavillon. Man kan kun modtage en præmie ved personligt fremmøde.

4/ Mindstemål: Gedde 60 cm – Aborre 30 cm. HUSK MÅLEBÅND.

5/ Alle fisk skal genudsættes!

6/ Der må kun fiskes med een stang af gangen og kun med kunstagn.

7/ Fisk, der er fejlkroget (udenfor hovedregionen), kan ikke deltage i konkurrencen.

8/ Alle får udleveret vejesedler, husk kuglepen og kamera/telefon. HUSK MÅLEBÅND.

9/ Alle fangster, som ønskes at indgå i konkurrencen, skal fotograferes, måles og bevidnes af sidemand (navn og underskrift på vejeseddel). HUSK MÅLEBÅND.

10/ Præmier: der vil være flotte grej præmier, til en værdi af ca. 4000 kr., til flg. kategorier:  de 3 længste gedder, og den længste aborre – (alle selvfølgelig over mindstemål).

11/ Man må kun gå ud i vandet, så man stadig kan røre brinken.

12/ Der SKAL anvendes knudeløst fangstnet, og våde hænder/handsker ved håndtering og opmåling af fangsten! Afkrogningsmåtte anbefales.

13/ Det er tilladt at fighte krogede fisk i 5 minutter efter slutsignal kl. 14. Hvis fisken herefter ikke er helt ude af vandet, tæller den ikke med.

14/ Det er strengt forbudt at ødelægge vegetation langs søen, f.eks. fælde siv, brække grene af osv.

15/ Der SKAL tages hensyn til søens andre brugere, så husk ALTID at kigge bagud inden kast, og svar altid pænt, hvis nogen stiller spørgsmål!

16/ FR-Kontakt under konkurrencen: 40939966.

17/ Man er junior til og med 18 år.

18/ Der udleveres deltagerbevis til alle og det skal bæres synligt på venstre overarm.