EU

EU skal godkende nye Natura 2000-områder
EU skal godkende nye Natura 2000-områder

EU skal godkende nye Natura 2000-områder

Nye grænser for Natura 2000-områderne er netop sendt til EU-godkendelse. Værdifuld natur tilføjes, mens marker og bebyggelse udtages.   Yngleområder for fugle ved Skagen, bøgeskove ved Silkeborg og i Sønderjylland og store skovarealer i Nordsjælland. Det er bare nogle af…